HOME | Company Profile | News | Products | Contact us
 
   
      
 
新闻中心
  公司自我研发的适用于混合动力汽车的霍尔电流传感器即将面世
       闭环霍尔电流传感器
 
QBC-LTB系列霍尔电流传感器

产品图片:2008526101045.jpg  南京强能传感技术有限公司

 

QBC-LTB系列霍尔电流传感器

 

QBC-LTB系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉动电流。

 

电参数

 

 

 

QBC300LTB

QBC500LTB

 

额定输入电流

 

300

500

A

测量电流范围

 

600(±18V,51Ω)

1000(±18V,39Ω)

A

测量电阻

with±15V

@±300Amax 110(max)

@±500Amax 100(max)

Ω

 

 

@±600Amax 36(max)

@±1000Amax 25(max)

Ω

       

with±18V

@±300Amax 130(max)

@±500Amax 120(max)

Ω

 

 

@±600Amax 51(max)

@±1000Amax 39(max)

Ω

匝比

 

1:3000

1:5000

 

额定输出电流

 

 

100

mA

电源电压

 

 

±15~±24

V

零电流失调

 

 

±0.2

mA

电流失调温漂

-40℃~85℃

 

±0.5

mA

响应时间

 

 

<1

µs

线性度

 

 

≤0.1

%FS

绝缘电压

50HZ,1min

 

6

KV

di/dt跟随精度

 

 

>100

A/μs

带宽(-3dB)

 

 

DC…100

KHz

次级线圈电阻

 

31

45

Ω

工作温度

 

 

-40~+85

储存温度

 

 

-40~+125

 

结构参数

使用说明

1.在IP按箭头方向流动时,IS是正向;

2.初级导体温度不应超过100℃;

3.母排完全充满初级穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳;

4.为了达到最佳的磁耦合,初级线匝应绕在传感器顶部。

 

电话:025-52619808  传真:025-52619628  网址:www.china-cgq.cn;www.chinasensors.net  邮箱:cgq@china-cgq.cn

 
版权所有:南京强能传感技术有限公司 苏ICP备11029087号-1
电话:025-52619808 52619628 传真:(86-25)52619268 地址:南京市大明路135-3号
E-mail:hallsensor@hotmail.com、cgq@china-cgq.cn 网址:www.chinasensors.net www:china-cgq.cn